Historie

Toneelvereniging “De Vriendenkring” Wintelre is opgericht in 1945. Tot 1957 heette de vereniging RAPID, wat stond voor ‘Roomse adel prijkt in daden’

Eerder al in het begin van de 20e eeuw was er ook al een toneelvereniging in Wintelre: ‘Goudium Inter Nos’ wat zich vrij laat vertalen als: Onderling genoegen. In 1939 ging deze vereniging echter ter ziele.

1945 wordt daarom als oprichtingsjaar aangehouden voor “De Vriendenkring”. In het begin werd er gespeeld in het café Kerkzicht van Graard van Loon (later café ’t Centrum, nu staat er op die plaats Hotel 46), de opkamer van café van Loon diende als podium: gordijnen open en het café werd een schouwburg. Enkele oprichters van de vereniging waren Jan van der Velden, Sjef Tholen, Giel van Oeffelen, Janus van Mol en Janus Senders.

Het eerste decor werd gemaakt van telefoonpalen die vlak na de 2e wereldoorlog toch geen dienst deden want alle draden waren kapot. Door een timmerman werden er latten/planken van gezaagd en voilà er kon een decor worden gebouwd. Midden jaren 50 verhuisde de club naar een café verder op in de straat: het café van Frans van Loon (nu café d’n Babbel). De eerste regisseur was Meester Riteco, hij werd min of meer opgedrongen door de pastoor.

Van 1945 tot 1956 mochten er geen vrouwen mee toneel spelen en was het ook niet toegestaan dat mannen en vrouwen samen naar een voorstelling kwamen kijken. Er werd ’s middags gespeeld voor de vrouwen en ’s avonds voor de mannen. Deken van de Ven ( Deken = contactpersoon tussen pastoors in een regio en het hoofd van een bisdom, de Bisschop) gaf in 1957 toestemming om gemengd te gaan spelen en mochten mannen en vrouwen ook samen een voorstelling bezoeken. Wel vond pastoor v. d. Heijden dat de repetitieavonden niet te lang moesten duren zodat dames, zo niet voor het donker, dan toch voor tien uur thuis konden zijn.

Tot in 1965 werd er gerepeteerd en gespeeld in het café van Frans van Loon, in dat jaar werd Gemeenschapshuis “De Rosdoek” het thuishonk van de vereniging. Sinds 2010 spelen we in de nieuwe Rosdoek waar we een prima accommodatie hebben.

Geschreven door: Henk van de Ven
Advertentie